Studio Namaste Reopening Update

Dear Studio Namaste Community,


We hope this email finds you doing well in these unusual circumstances. The weather has been wonderful – we hope that you have been able to enjoy it!


On Thursday last week the Czech government announced that fitness centres can re-open on Monday April 27th, two weeks before the previously stated date. As you can imagine, we have been spending a lot of time thinking about what that will look like.


We will follow all required procedures mandated by the government. In order to keep us all safe, we will be reducing maximum class sizes to 4 people, adding more cleaning and sanitizing processes and practicing social distancing in the studio.


We understand that some of you may still not feel comfortable joining or cannot join due to scheduling issues. We are working on ways to support you from afar. If you are interested in private lessons please get in touch! 

We ask that if you plan on coming to the studio you sign yourself up 24 hours in advance for your class through Mindbody or you send me an email to confirm your attendance. As we can only have 4 people per class classes will be filled on a first come, first serve basis. Please check either Mindbody or the Schedule Page to see if there is still space in the class.


We hope that we can see you again in person soon and wish you all the best!


Warm regards,


Andrea, Jana, Lucie, Zdenka and Pavla


Vážená komunita Studio Namaste,


Dúfame, že tento e-mail vás nájde v poriadku napriek týmto neobvyklým okolnostiam. Počasie je úžasné – dúfame, že ste si ho mohli užiť!


Česká vláda oznámila, že fitness centrá sa môžu znovu otvoriť v pondelok 27. apríla, dva týždne pred stanoveným dátumom. Ako si dokážete predstaviť, strávili sme veľa času premyslanim o tom, ako to bude vyzerať.


Budeme dodržiavať všetky požadované postupy stanovené vládou a dúfame, že sa dozvieme viac podrobností o tom, čo to konkrétne znamená pre fitness centrá.  Zatiaľ vieme, že šatne a sprchy nie je možné použiť.  Aby sme boli všetci v bezpečí, znížime maximálnu veľkosť lekcie na 4 osoby, pridáme ďalšie čistiace a dezinfekčné procesy a budeme praktizovat sociálne dištancovanie v štúdiu.


Chápeme, že niektorí z vás sa ešte nemusíte cítiť v úplnej pohode alebo sa nemôžte pripojiť kvôli problémom s časovým rozvrhom. Pracujeme na spôsoboch, ako vás zďaleka podporiť. Ak máte záujem o súkromné hodiny, kontaktujte nás.


Prosíme vás, ak plánujete prísť do štúdia, zaregistrujete sa 24 hodín vopred na svoju hodinu prostredníctvom Mindbody alebo mi pošlite e-mail na potvrdenie vašej účasti. Pretože môžeme mať v štúdiu iba 4 osoby, aktivity budú obsadené podľa zásady kto sa skôr prihlási, ten dostane miesto. Skontrolujte, prosím, cez Mindbody alebo na stránke Studio Namaste  či sú ešte pre danú aktivitu voľné miesta.


Dúfame, že sa čoskoro opäť uvidíme osobne a prajeme vám všetko najlepšie!


S pozdravom,


Andrea, Jana, Lucie, Zdenka a Pavla

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Style switcher RESET
Body styles
Color scheme
Background pattern