Stretching. An often ignored aspect of fitness. Good flexibility can help reduce injuries and keep you active longer. Sometimes we seem to have a long list of jobs that we should be doing, and no time to relax. This may make us anxious and tense, leading to muscle ache and feeling strained.

This class is an opportunity to discover ways to move to bring relief and freedom to joints and muscles.

 

 

 


Strečink. Často ignorovaný aspekt  pohybu a zdraví. Dobrá flexibilita může pomoct vyhnout se úrazům a prodloužit aktivitu těla. Někdy máme pocit, že máme až příliš práce a žádný čas na relax. To může vést k bolesti svalů a pocitům neklidu a napětí.

Tato lekce nabízí možnost objevit nové způsoby, jakými můžeme dopřát svobodu a úlevu kloubům a svalům.

Style switcher RESET
Body styles
Color scheme
Background pattern