Instructor

Aylin Akylová and Renata Akylová

About Aylin

I have been practicing yoga for years. My practice was intensified when I started to have health issues that came as a result of busy lifestyle. It was during this time that I realized wide range of benefits of yoga. Yoga helps me to maintain my physical and mental health. I was involved in sports since my childhood when I professionally performed gymnastics and aerobics. What I love about yoga is that it goes far beyond physical practice. It is the path towards yourself.

Jógu cvičím už léta. K intenzivní praxi a hlubšímu poznání jógy mě přivedly zdravotní obtíže, které se objevily v důsledku hektického způsobu života. Jóga mi pomáhá si své fyzické i duševní zdraví udržovat. Sportu se věnuji již od dětství, kdy jsem profesionálně cvičila gymnastiku a aerobik. Jóga je pro mne více než jen fyzickým cvičením, je to cesta poznání sebe sama, která přesahuje fyzické tělo.

About Renata

I have always enjoyed sports. At first I perceived yoga as another “popular” type of exercise. It was during my studies of Yoga Therapy at Charles University where I discovered the profound depth of yoga and its philosophy.

Yoga changed my perception of life, people, and myself.

Integrating ethical and social norms and a wide range of asanas to daily life helps me to learn more about myself. I like to share my experience with all that are willing and are patient to accept them.

Odjakživa mám ráda sport. Jógu jsem dříve brala jako další „módní“ druh pohybu. Až studium jógové terapie mi ukázalo nezměrnou hloubku tohoto učení.

Jóga mi pomohla klidněji nahlížet na život, lidi a především na sebe sama.

Úsilí integrovat do života etické a sociální zásady a široké spektrum cviků mi pomáhá dozvědět se víc o sobě. Ráda předávám své zkušenosti všem, kteří mají ochotu a trpělivost je přijímat.

Style switcher RESET
Body styles
Color scheme
Background pattern