Instructor

Daša Horváthová

About Daša

I graduated from the Conservatory of J.L.Bell in Banská Bystrica (SK) and hold a master’s degree in Dance Pedagogy from the Academy of Performing Arts in Prague. I furthered my education by attending many dance, anatomy and somatic workshops such as the Joffrey Ballet School (Prague, 2013), The Body Mind Centering Association (Saratoga Springs, New York, 2014), and The Anatomy of the Body in dance (Se.s.ta, 2015).

As a dancer, I haveI participated in projects directed by Karine Guizzo (NL), Dany Pala (CZ), Sara Puchowska (PL), Jan Komarek (CZ), Helena Šťávová (CZ).

As a dance teacher I teach classical and contemporary dance. Since 2012 I have been working as a dance teacher at the International School of Prague and since 2015 at the Duncan Center Conservatory.

In my movement classes, I look for ways to improve, to the extent possible, the movements of everyday life.

 

Vystudovala jsem konzervatoř J.L.Bellu v Banské Bystrici (SK) a magisterský obor taneční pedagogika na Akademii múzických umění v Praze. Další vzdělání jsem získala účastí na mnohých workshopech zaměřených tanec, anatomii v pohybu a somatické techniky, např. Workshop Joffrey Ballet School (Praha, 2013), Annual conference of Body Mind Centering Association (Saratoga Springs, New York, 2014), Anatomie těla v tanci (Se.s.ta, 2015).

Interpretačně jsem se podílela např. na projektech Karine Guizzo (NL), Dany Pala (CZ), Sary Puchowske (PL), Jana Komárka (CZ), Heleny Šťávové (CZ).

Ve své pedagogické činnosti se věnuji výuce klasického a současného tance. Od roku 2012 působím jako taneční pedagog v International School of Prague a od roku 2015 i na konzervatoři Duncan Centre.

V rámci svého vlastního projektu .movementally hledám zpusoby, jak vylepšit a do maximální možné míry zkvalitnit pohyby každodenního života.

Style switcher RESET
Body styles
Color scheme
Background pattern